Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele

V souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 občanského zákoníku – odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

 

 

 

Kupující (spotřebitel)

Jméno:…………………………………………………………………………………………...

Adresa:…………………………………………………………………………………………..

Kontaktní telefon nebo e-mail:………………………………………………………………….

 

Prodávající (obchodník):

Název:…………………………………………………………………………………………...

Adresa:…………………………………………………………………………………………..

 

Jako kupující jednostranně odstupuji od smlouvy číslo: ( č. objednávky nebo faktury):

…………………………………………

a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží a náklady na dodání zboží

na účet číslo:……………………………………………

 

 

 

………………………………………………….

                                                                                                    Datum a podpis